Нийтийн тээврийн хэрэгсэл нь хот суурингийн хувьд зохимжтой харагдуулах үүднээс үйл ажиллагаа явуулдаг төдийгүй улс орны ахуй амьдралд хэрэгцээтэй зүйлийн нэг билээ. Түүнчлэн нийтийн тээвэр нь хувийн тээврийн хэрэгслээс ч илүү зорчигчдыг хүрэх ёстой газарт нь хүргэж өгдөгөөс гадна такси үйлчилгээ авах боломжгүй цэгүүдэд ч зорчигчдод үйлчилдэгээрээ давуу талтай аж.

Ингээд та бүхэндээ дэлхийн нийтийн тээврийн хамгийн үнэтэй 10 хотын зорчих тасалбарын талаар танилцуулъя.

1.Дани улс, Копенхаген хот (9300 төгрөг)

2. Швед улс, Штокгольм хот (8400 төгрөг)​

3. Их Британи улс, Лондон хот (8100 төгрөг)

4. Норвеги улс, Осло хот (7600 төгрөг)

5Швейцарь улс, Цюрих хот (7500 төгрөг)

6. Шинэ Зеланд улс, Аукланд хот (6400 төгрөг)

7.Ирланд улс, Дублин хот (6300 төгрөг)

8.Швейцарь улс, Генева хот (6250 төгрөг)

9. Герман улс, Франкфурт хот (5900 төгрөг)

10. ​Герман улс, Берлин хот (5800 төгрөг)