ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Нийтийн тээврийн үйлчилгээний чанар, стандартыг хэрэгжүүлэхэд туслах замаар зорчигдын соёлыг дээшлүүлэхэд оршино.