ҮНЭТ ЗҮЙЛС

Хариуцлагатай, шудрага, ёс зүйтэй ажилчид
Эрхэм харилцагч
Соёлтой, ухамсартай зорчигч